Jupke 'COOL FUCKING ASSHOLE' MilanoJo LilkerSgt. "D"Robert BenanteBas NOT Ian
vocalsbass & backing vocalsdrumsguitars & backing vocals
(Facebook/YouTube)(Facebook/YouTube)(Facebook)Former band members:

STEVEN PURSEY - guitars

(01-10-1996 / 10-02-1997)

MARCEL COENEN - drums

(01-10-1996 / 20-06-1998)

JO HOCHSTENBACH - bass

(01-10-1996 / 20-11-2013)

RENÉ VAN GESTEL - guitars

(01-04-1998 / 20-06-1998)

ROBERT PALMEN - drums

(26-12-2005 / 12-06-2010)

BAS RENSEN - guitars

(26-12-2005 / 29-12-2010)

BART VLIEGEN - drums

(13-06-2010 / 09-04-2012)

CASPER PESKENS - guitars

(29-12-2010 / 11-07-2012)

[PRIVATE] - drums

(14-05-2011 / 14-05-2011)

MARTIJN SIJMONS - drums

(07-03-2012 / 11-07-2012)

[PRIVATE] - guitars

(15-10-2012 / 21-11-2013)

[PRIVATE] - drums

(12-11-2012 / 21-11-2013)

BART VLIEGEN - drums

(12-01-2015 / 10-05-2015)

CASPER PESKENS - guitars

(12-01-2015 / 10-05-2015)

[PRIVATE] - drums

(01-01-2017 / 01-02-2017)

[PRIVATE] - guitars

(01-01-2017 / 01-02-2017)

CASPER PESKENS - guitars

(06-06-2019 / 12-05-2020)